pod

pod
pod I {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdujący się w miejscu położonym poniżej czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pies wszedł pod stół. Wsunął się pod koc. Założył koszulę pod sweter. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdującego się w pobliżu czegoś górującego, przewyższającego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podszedł pod same drzwi. Przysunął ławkę pod okno. Tłum ruszył pod budynek rady miasta. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na cel przestrzenny ruchu przeciwstawnego, połączonego z oporem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Iść pod wiatr. Płynąć pod prąd. Głaskać pod włos. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na czynność, która ma objąć dany przedmiot': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wziął to pod uwagę. Postawił wniosek pod głosowanie. Skierował projekt ustawy pod obrady komisji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na model ukształtowania, wzór, wyobrażenie, do którego dostosowuje się obiekt': {{/stl_7}}{{stl_10}}Równe grządki pod sznurek. Zasłony w oknie pod kolor ścian. Wódka pod śledzia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}pod II {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z narzędnikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie w miejscu, nad którym coś się znajduje; poniżej tego; (gdzie?): Pies leży pod stołem. Kurz pod łóżkiem. Nosił koszulę pod swetrem. Woda kipi pod pokrywką. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie w pobliżu czegoś górującego, przewyższającego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stać pod ścianą, pod kościołem. Ławka pod domem. Umówili się pod teatrem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na umowną nazwę, tytuł, godło lub inne oznaczenie czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieszkać pod numerem jedenastym. Kamienica Pod Baranami. Powieść pod tytułem „Lalka”. Publikował pod pseudonimem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na położenie na końcu tekstu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podpisał się pod listem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na osobę lub instytucję, która sprawuje nadzór, opiekę, kieruje, zarządza itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pracować pod kierownictwem Nowaka. Dziecko pod opieką matki. Partia pod przywództwem wybitnego polityka. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na przyczynę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Załamał się pod ciężarem odpowiedzialności. Ustąpił pod naciskiem przeciwnika. Zrobił to pod przymusem. Pozostawał pod wrażeniem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na przymusowy warunek, np. karę, groźbę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kąpiel wzbroniona pod karą grzywny. Pod groźbą utraty zdrowia nie należy nadużywać alkoholu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na szczególną okoliczność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zeznawał pod przysięgą. Zobowiązywał się zwrócić dług pod słowem honoru. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}pod {{/stl_13}}{{stl_8}}{czyjąś, kogoś} {{/stl_8}}nieobecność {{/stl_13}}{{stl_7}}'podczas czyjejś nieobecności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pod twoją nieobecność wiele się tu zmieniło. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}pod {{/stl_13}}{{stl_8}}{czyimś} {{/stl_8}}sztandarem {{/stl_13}}{{stl_7}}'będąc po czyjejś stronie, opowiadając się za jakimiś ideałami' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • pod — POD, poduri, s.n. I. 1. Construcţie de lemn, de piatră, de beton, de metal etc. care leagă între ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de pământ, susţinând o cale de comunicaţie terestră (şosea sau cale ferată) şi asigurând… …   Dicționar Român

  • POD — POD; pod; pod·axonia; pod·dish; pod·i·cal; pod·i·ceps; pod·i·ci·ped·i·dae; pod·ite; pod·ler; pod·o·mere; pod·oph·thal·ma; pod·oph·thal·mia; pod·ophthalmite; pod·snap·pery; pod·zol; pod·zol·iza·tion; pod·zol·ize; pseu·do·pod; pseu·do·pod·ic;… …   English syllables

  • POD — may refer to: Business * Payable on Death, term used on certain bank accounts or Totten trusts, where payment will be made to a specified person upon the death of the account holder * Proof of delivery, an international commerce term for a signed …   Wikipedia

  • POD — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Pod est un nom qui signifie : Baladeur numérique, d après le nom « iPod » du baladeur d Apple, dont le premier modèle a été commercialisé… …   Wikipédia en Français

  • PoD — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Pod est un nom qui signifie : Baladeur numérique, d après le nom « iPod » du baladeur d Apple, dont le premier modèle a été commercialisé… …   Wikipédia en Français

  • Pod 51 — (Нью Йорк,США) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 230 East 51st Street, Мидтаун Ист …   Каталог отелей

  • Pod 39 — (Нью Йорк,США) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 145 East 39th Street, Нью Йорк, NY …   Каталог отелей

  • Pod — Pod, n. [Probably akin to pudding, and perhaps the same word as pad a cushion; cf. also Dan. pude pillow, cushion, and also E. cod a husk, pod.] 1. A bag; a pouch. [Obs. or Prov. Eng.] Tusser. [1913 Webster] 2. (Bot.) A capsule of plant,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pod — [pɔd US pa:d] n [Date: 1600 1700; Origin: Probably from cod bag ; CODPIECE] 1.) a long narrow seed container that grows on various plants, especially ↑peas and beans ▪ a pea pod →like two peas in a pod at ↑pea 2.) a part of a space vehicle that… …   Dictionary of contemporary English

  • pod- — 1, poda DEFINICIJA kao prvi dio riječi upotrebljava se 1. za tvorbu glagola i znači a. vršenje radnje odozdo, na donjoj strani [podmetnuti] b. pravac radnje odozdo [potprašiti] c. predodžba pravca radnje odozdo [podjariti; potkupiti] d. dovođenje …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”